سامانه پیام کوتاه

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵

جناب آقای مجتبی شرفی مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری گلستان اعلام کردند برای رفاه حال شهروندان محترم شهرگلستان و به منظور ارتباط با مسافران وشنیدن انتقادات و پیشنهادات شهروندان گرامی سامانه پیام کوتاه سازمان اتوبوسرانی راه اندازی گردید.

همشهریان محترم میتوانند بااین سامانه نظرات خود را مستقیم با مدیر عامل سازمان درمیان بگذارند

شماره   10002309  شماره پیامکی سازمان میباشد که در طول  24ساعت شبانه روز برای دریافت انتقادات و پیشنهادات در اختیار مردم شریف شهر گلستان میباشد