اخبار

۱۳۹۶/۱۰/۲۵

طی حکمی از سوی مهندس عرب شهردار گلستان ، محمدرضا قیدر بعنوان سرپرست سازمان اتوبوسرانی منصوب گردید.

۱۳۹۶/۱۰/۸

"مردم عزیز ما در روز نهم دی، آنچنان عظمتی از خود نشان دادند که دنیا را خیره کرد."

  مقام معظم رهبری

۱۳۹۶/۱۰/۵