اخبار

۱۳۹۶/۶/۱۶

عید غدیر، عید ولایت است، عید سیاست است، عید دخالت مردم در امر حکومت است، عید آحاد ملت و امت اسلامی است. مقام معظم رهبری

۱۳۹۶/۶/۱۵

نمایندگان و ناظرین شورای اسلامی شهر گلستان در سازمانهای تابعه شهرداری گلستان مشخص و معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ با توجه به قسمت دوم بند دوم پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر گلستان، نمایندگان و ناظرین این شورا در سازمانهای تابعه شهرداری به مدت یک سال مشخص شدند: