اخبار

۱۳۹۶/۵/۲۸

اگر روزی اسرا برگشتند از قول من به آنها بگوئید که من همیشه به یاد شما بودم و برایتان دعا میکردم.

امام خمینی(ره)

۱۳۹۶/۵/۲۸

به گزارش روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی شهرداری گلستان جناب آقای مجتبی شرفی مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری گلستان بهمراه معاونت سازمان از نمایشگاه محصولات ایران خودرو دیزل بازید کردند